Feltételek és kikötések  

A honlapot szerkesztette:

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15
4401
Magyarország
Telefon: (36) 42 502600, (01) 1 4592600
Cégjegyzékszáma: 15-09-062150
Adószáma: 11246062-2-15

 

A weblap webszolgáltatója:
Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn: Data Protection

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

 

A közzétételért felelős: Spyros Politis

Kérjük, hogy a BFGoodrich teherabroncs termékekkel foglalkozó weblapjának megtekintése előtt olvassa el figyelmesen a jelen használati feltételeket. A weblapot a magyarországi teherabroncs kereskedők és felhasználók számára tartjuk fenn. Ha hozzá kíván férni az Ön országának megfelelő weblaphoz, kérjük, jelentkezzen be a kezdőlapon.

A Michelin Csoport vállalatai jogi értelemben saját létezéssel bírnak, és így önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. A weblapon szereplő információk közlésének megkönnyítése érdekében azonban a következő megnevezések szerepelhetnek: „a Michelin”, „a Csoport”, „a Michelin Csoport” és „mi”. Ezeket a kifejezéseket a Michelin Csoporthoz tartozó vállalatok összességének megjelölésére használjuk, amelyek mindegyike függetlenül fejti ki tevékenységét.

 

1. CIKK: TÁRGY

A jelen nyilatkozat célja, hogy meghatározza azokat a módokat, amelyeken a Michelin az Ön rendelkezésére bocsátja a weblapot, és amelyeken Ön ahhoz hozzáférhet, és azt használhatja. A weblapra történő bármilyen belépés feltétele a jelen jogi nyilatkozat tiszteletben tartása. A Michelin fenntartja a jogot, hogy a weblapot bármikor módosítsa vagy frissítse. A weblaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön elfogadja a jelen jogi nyilatkozatot, és elfogadja a Michelin személyes adatok titkosságára és védelmére vonatkozó gyakorlatát.

 

2. CIKK: HOZZÁFÉRÉS A WEBLAPHOZ

A weblapot bárki használhatja. A weblap a Michelin közlekedés terén szerzett tapasztalatait, a teherabroncsok terén végrehajtott innovációit, gumiabroncs-katalógusát, és egy kereskedő-keresőt („dealer locator”-t) tartalmaz. A weblapon emellett egy külön terület is szerepel, ahol regisztrálni lehet a Michelin Euro Assist hibaelhárító szolgáltatásra.


A Michelin minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy folyamatosan biztosítsa a weblaphoz való hozzáférést, ugyanakkor ezért semmilyen felelősséget nem vállal. Karbantartás, aktualizálás és bármilyen egyéb műszaki vagy jogi ok miatt a weblaphoz való hozzáférés változó lehet, vagy akár meg is szakadhat. A Michelin semmilyen felelősséget nem vállal ezekért a megszakításokért és azoknak a felhasználókra gyakorolt esetleges következményeiért.

 

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weblapra — konkrétan az interaktív szolgáltatásokba, amennyiben vannak ilyenek — csalárd módon nem lép be.

 

3. CIKK: SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

A weboldalon szereplő tartalmak (többek között, de nem kizárólagosan az információk, szövegek, grafikák, adatok, képek, fotók, vizuális elemek, videók, hanganyagok, szoftverek és adatbázisok, valamint mindezen elemek és maga a weblap formája) a szerzői, illetve egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme alá esnek. Ezek a tartalmak a Michelin és/vagy leányvállalatainak kizárólagos tulajdonát képezik. A Michelin — és/vagy leányvállalatai, amelyek jogaikat a Michelinre ruházták — tulajdonában lévő tartalmak mindennemű teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, felhasználása, adaptálása, módosítása, megváltoztatása, fordítása, terjesztése bármilyen eljárással tilos, kivéve a következőkben Önre ruházott korlátozott jogokat és/vagy a másoló kizárólagos használatára készülő magáncélú másolatokat. A weblapon bemutatott tartalmak előzetes bejelentés nélkül változhatnak, azokat mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül tesszük közzé, és azok semmilyen kártalanításhoz nem szolgáltatnak jogalapot. A tartalmakat a © 1997-2013 Michelin szerzői jogvédi. A logók bejegyzett védjegyek.

 

A teherabroncs-kereskedőkre vonatkozó összegyűjtött és a weblap felhasználói számára megtekintésre rendelkezésre bocsátott adatok adatbázist alkotnak, amelyet a Michelin állított össze és a Michelin a tulajdonosa. Az adatbázis tartalma tehát a szerzői jog és az 1998. július 1-i 98-535. számú, az adatbázisok jogi védelméről szóló, az 1996. március 11-i 96/9/EK irányelv átvételét tartalmazó, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI törvény ( a továbbiakban úgy mint: „szerzői jogi törvény”) alapján védettség alatt áll.

 

A weblapra történő belépéssel tehát Ön kötelezettséget vállal a következőkre:

 

  • az adatbázis tartalmát semmilyen módon, sem egészben sem részben nem másolja le, nem jeleníti meg, nem fordítja le, nem adaptálja és nem alakítja át;
  • semmilyen adathordozóra, semmilyen módon és semmilyen formában, sem közvetve sem közvetlenül, sem egészben sem minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részben nem vonja ki, tárolja, másolja, jeleníti meg vagy őrzi meg az adatbázis bármilyen formájú tartalmát;
  • sem egészében, sem minőségileg vagy mennyiségileg jelentős részben nem használja fel újra nyilvánosságra hozatal útján az adatbázis bármilyen formájú tartamát;
  • nem vonja ki és nem használja fel ismétlődően és/vagy rendszeresen az adatbázis semmilyen minőségileg vagy mennyiségileg nem jelentős tartalmát az adatbázis normál felhasználási módját nyilvánvalóan meghaladó mértékben.
     

Az adatbázisra vonatkozó szerzői jogok mindennemű megsértése kimeríti a hamisítás fogalmát, amit a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerzői jogi törvény és kapcsolódó jogszabályok szankcionálnak. Minden olyan adatfelhasználásra, amely sérti az adatbázis létrehozójának jogait, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvényben, valamint adott esetben a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott szankciók vonatkoznak.

 

4. CIKK: ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS

A Michelinnel való elektronikus levelezéshez töltse ki a weblapon található, elektronikus levelezésre szolgáló űrlapokat. A Michelin által az elektronikus levelekre adott válaszok valamint a weblaphoz és a tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása nem hasonlítható reklám-, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folytatásához, és nem használható annak bizonyítására abban az országban, ahol a felhasználó tevékenykedik.

 

5. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Ön általában felkeresheti weblapunkat anélkül, hogy azonosítaná magát, és személyes adatokat kellene megadnia. Előfordulhat, hogy a Michelin adatokat kér Öntől, például azért, hogy egy Öntől érkező kérdésre válaszolhassunk, hogy egy szolgáltatást teljesítsünk az Ön számára, vagy marketing célokból.


A gyűjtött adatok a névre, címre, telefon- és faxszámra, email címre, stb. vonatkoznak.


Annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást kínálhassunk Önnek, a Michelin név nélküli adatokat gyűjt az Ön weblapon történő böngészéséről, hogy mérhesse a weblap teljesítményét. A Michelin ezt a weblap látogatottságára vonatkozó statisztikáját annak érdekében dolgozza fel, hogy jobban megértse, hogyan látogatják a weblapot a felhasználók, hány látogató lép be, konkrétan mely oldalakra, mennyi időt töltenek ott és milyen gyakran, stb. Ezeknek a statisztikáknak a weblap keretében kínált szolgáltatások javítása az egyedüli célja.
 

5.1 A személyes adatok rendeltetése

Weblapunkon az adatok gyűjtése a Michelin valamint kiválasztott partnerei és/vagy a Michelin által igénybe vett szolgáltatók (A honlap szerkesztője, a honlap szolgáltatója, valamint a Michelin Romania S.A.) számára történik. Ez utóbbiakat szerződés kötelezi a velük közölt adatokra vonatkozó titoktartási és biztonsági kötelezettség betartására, valamint arra, hogy azokat csak a rájuk bízott feladat céljaira használják fel. A Michelin kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön személyes jellegű adatait külső félnek nem adja el, nem adja bérbe és nem ruházza át. Emellett azonban bírósági vagy adminisztratív határozat alapján a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés vagy a Michelin jogainak és vagyonának védelme érdekében sor kerülhet az Ön személyes jellegű adatainak kiszolgáltatására.

 

5.2 Hozzáférési, módosítási, törlési és letiltási jog

Azokat a személyes jellegű adatokat illetően, amelyek kezeléséhez Ön személyesen hozzájárul és ekként a számunkra átad, Önt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „info törvény”) alapján megilleti a hozzáférés, módosítás és törlés joga, valamint a törvényes indokok alapján történő letiltás joga.
Hasonlóképpen joga van költségmentesen megtiltani, hogy a Michelin az Ön adatait gyűjtse és kezelje. Emellett az info törvény alapján joga van azt is megtiltani, hogy adatait piackutatás céljára, például kereskedelmi céllal, használják fel.
Az említett jogokat a következő címre küldött levél útján gyakorolhatja: MICHELIN Hungária Kft. 1087 Budapest, Kerepesi út 17.

 

5.3 Internetes webhelyekre vonatkozó hivatkozások

Weblapunk más weblapokra történő hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy weblapunk elhagyásakor az Ön személyes jellegű adatainak védelmére vonatkozóan más gyakorlat érvényesülhet, amelyre a Michelinnek semmilyen befolyása nincs, és ezekért nem vállal felelősséget.

 

6. CIKK: GARANCIA ÉS FELELŐSSÉG

A weblapunkon közreadott tartalmakat „a jelen formájukban” tesszük közzé, mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. A Michelin fenntartja a jogot, hogy a weblap tartalmát vagy hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje. A Michelin semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók hardvereinek a vírusok vagy egyéb informatikai fertőzések terjedése következtében bekövetkező fertőzéséért. A felhasználó maga felelős a hardverének és szoftvereinek védelméhez szükséges minden intézkedés meghozataláért.

Sem a Michelin, sem munkavállalói vagy beszállítói, sem pedig a weblapon említett partnerei semmilyen esetben nem vonhatók felelősségre sem szerződés szerinti, sem büntetőjogi sem semmilyen egyéb felelősség címén a weblap vagy a weblapról beszerzett bármilyen információ felhasználásából eredő semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményes, vagy bármilyen egyéb, különösen pénzügyi vagy kereskedelmi kárért.

A weblap tartalmazhat a Michelin partnerei vagy külső felek weboldalaira mutató egyszerű vagy mélyebb hivatkozásokat, az utóbbiak esetében az említett felek hozzájárulásával. A Michelin semmilyen ellenőrzést nem gyakorol az ilyen weboldalak fölött, ennek következtében semmilyen felelősséget nem vállal azok hozzáférhetőségéért, állandóságáért, rendelkezésre állásáért, tartalmáért, nyilvánosságáért és a rajtuk vagy rajtuk keresztül elérhető termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Michelin semmilyen módon nem felelős a partnereinek weboldalára történő belépésből vagy a partnerek weboldalának használatából eredő, a felhasználót érő közvetlen vagy közvetett károkért, sem azért, ha a partnerek nem tartják be a weboldalukra vonatkozó valamennyi szabályt.

 

7. CIKK: JOGI ILLETÉKESSÉG ÉS IRÁNYADÓ JOG

A jelen jogi nyilatkozat hatálya alá tartozó weboldallal kapcsolatos bármilyen jogvitában a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékes, és a jogvitákban és azok értelmezésében érdemben a magyar jogszabályok az irányadóak, függetlenül a kollíziós (jogütközésekre vonatkozó) szabályoktól. A weblap használatával a felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen cikk alkalmazását. Abban az esetben, ha a jelen jogi nyilatkozat bármely rendelkezése bármilyen okból törvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy kell tekinteni, hogy az adott rendelkezés a jelen jogi nyilatkozatnak nem része, és ez nem befolyásolja a többi rendelkezésnek sem az érvényességét sem az alkalmazását.